Algemene voorwaarden

TKCB Bouwkostenadvies hanteert voor haar dienstverlening uitsluitend haar eigen algemene voorwaarden. Deze heb ik zelf opgesteld en juridisch laten toetsen. Mijn algemene voorwaarden zijn goedgekeurd door mijn verzekeringsmaatschappij en vermeld in mijn polis voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Mijn algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Arnhem en zijn opvraagbaar onder nummer 2001/97. Ze zijn daarnaast ook te downloaden middels onderstaande link.

Algemene Voorwaarden TKCB Bouwkostenadvies b.v.